< Terug naar overzicht

Steeds meer 65-plussers met betaald werk

Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk in Limburg: in 2018 waren het er bijna 16 duizend. In 2003 waren er nog maar 5.800 werkende 65-plussers. De meeste werkende 65-plussers zijn jonger dan 75 jaar (14.200). Maar in 2018 waren er ook 1.500 75-plussers aan het werk. Gezien de ontwikkeling van het aantal werkenden in jongere leeftijdscategorieën, en dan vooral 55 tot 65 jaar, is het de verwachting dat het aantal werkende 65-plussers in de komende jaren verder toe zal nemen in Limburg.

Lees meer in het nieuwsbericht op Arbeidsmarktinzicht.nl