< Terug naar overzicht

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024

Op basis van de analyses van het Researchcenter Onderwijs & Arbeidsmarkt blijkt dat er ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei, de komende zes jaar meer dan 2 miljoen baanopeningen worden verwacht in Nederland.

Dit zorgt over het algemeen voor goede baankansen voor gediplomeerden die de arbeidsmarkt in zullen stromen. Bachelors en masters hebben tot 2024 de beste kansen op werk. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs zullen naar verwachting de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. De huidige slechte baankansen voor mbo’ers uit economisch-administratieve richtingen zullen de komende zes jaar niet verbeteren. 

Lees meer in het nieuwsbericht op Arbeidsmarktinzicht.nl